SAP TCodes in Module BC-EIM-IQM-IC(Information Consistency) (Information Consistency)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
IQM_CM_CONFIG   IQM Information Consistency BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_CASCO_CFG_M   Maintain Configuration of CASECON BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_CASCO_CFG_S   Maintain Configuration of CASECON BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_FORMC_CFG_M   Maintain Configuration of FORMCTY BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_FORMC_CFG_S   DISPLAY Configuration of FORMCTY BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_QUACO_CFG_M   Maintain Configuration of QUACON BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_QUACO_CFG_S   Show Configuration of QUACON BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_REGEX_CFG_M   Maintain Configuration of REGEX BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_REGEX_CFG_S   Display Configuration of REGEX BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_TOKEN_CFG_M   Maintain Configuration of TOKENIZE BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
SIC_NORM_TOKEN_CFG_S   Display Configuration of TOKENIZE BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
S_BCE_68002282   (empty) BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
S_BCE_68002284   (empty) BC-EIM-IQM-IC   BC   SAP_BASIS  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62