SAP TCodes in Module BC-ESI-WS-ABA-RT(WebServices ABAP Runtime) (WebServices ABAP Runtime)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
SRTERROR_E2E   WS related Runtime Errors - E2E BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRTLOG_E2E   SRT Error Log E2E BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRTUTIL   Tracing Utilities for Web Service BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRTUTIL_E2E   SRT Trace Analysis E2E BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_BIZTALK_TEST   .NET - SAP Interop Browser BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_BIZTALK_TEST2   SAP Interop browser BizTalk tests 2 BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_ELOG   Report Error Log BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_LOG   SRT Error Log BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_ROLES   Roles maintenance BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_SEQ_MONITOR   Sequence monitoring BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_TEST   Web Service Test Cockpit BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_TOOLS   SOA Runtime Tools BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SRT_UTIL   Tracing Utilities for Web Service BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
SUDSCONFIG   User Defined Search Configuration BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
TWADMIN   Start Watcher BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
WSIDPADMIN   Idempotent Service Administration BC-ESI-WS-ABA-RT   BC   SAP_BASIS  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62