SAP TCodes in Module BC-SEC-RAL(Read Access Logging) (Read Access Logging)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
SRALCONFIG   Read Access Logging Configuration BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
SRALMANAGER   Read Access Logging Manager BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
SRALMONITOR   Read Access Logging Monitor BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
SRAL_ADMIN   Technical Settings for RAL BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
SRAL_ALOG   RAL Action log monitor BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
SRAL_ELOG   RAL Error Log Monitor BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
SRAL_TRANS   transportation of RAL configurations BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
S_YI3_39000143   (empty) BC-SEC-RAL   BC   SAP_BASIS  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62