SAP TCodes in Module CRM-BE-OC(Action Processing) (Action Processing)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
CRM_ACC_SEQ_ACB_AP   Access Sequence ACB AP CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
CRM_CONDTABLE_ACB_AP   Condition Tables ACB AP CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
CRM_CONDTYPE_ACB_AP   Condition Types ACB AP CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
CRM_COND_MAINT_ACB   Condition Maintenance ACB CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
CRM_CTLIST_ACB_AP   Procedure Action Profile Det.Billing CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
CRM_FIELD_CAT_ACB   Field Cat. Action Cntrl CRM Billing CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000183   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000184   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000185   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000212   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000213   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000216   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000217   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000218   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000220   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000221   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
S_XBF_33000302   (empty) CRM-BE-OC   CRM   BBPCRM  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62