SAP TCodes in Module CRM-BTX-COM(Complaints / Returns / In-House Repair) (Complaints / Returns / In-House Repair)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
S_A0G_35000039   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A0G_35000150   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000025   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000026   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000027   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000028   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000029   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000039   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000040   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000041   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000058   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000059   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000075   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000093   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000124   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000129   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A2G_59000133   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A4C_68000035   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A4C_68001025   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000272   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000378   (empty) CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_PIC_80000064   IMG Activity: CRM_REK_CODE CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_PIC_80000067   IMG Activity: CRM_DEFCLA CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
S_PIC_80000070   IMG Activity: CRMV_DEFCLA CRM-BTX-COM   CRM   BBPCRM  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62