SAP TCodes in Module CRM-BTX-CTR-UCO(Usage-Based Service Contract) (Usage-Based Service Contract)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
CRM_UBB_CP_CUST   Customizing Usage Based Srv. Contr. CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000080   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000081   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000097   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000146   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000183   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000196   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000249   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000277   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000278   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000281   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000282   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000283   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A9G_06000051   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_A9G_06000166   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000088   IMG Activity: UBB_BDHDCANCREQ CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000089   IMG Activity: CRMV_UBB_PREDIND CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000091   IMG Activity: CRMV_UBB_POOLREQ CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000092   IMG Activity: CRMV_UBB_P_REQ_A CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000093   IMG Activity: CRM_UBB_ACCR_VOL_EST CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000094   IMG Activity: CRM_UBB_POOL_REQUIRE CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000095   IMG Activity: CRMV_UBB_USG_MAINT CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000101   IMG Activity: CRMV_UBB_CHNG2 CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000102   IMG Activity: CRMV_SYN_CHN_FIN CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000103   IMG Activity: CRMV_SYN_CHN_UBB CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000105   IMG Activity: CRMV_UBB_ORIGSEQ CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000106   IMG Activity: CRMV_UBB_CHNG0 CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000107   IMG Activity: UBBC_BTY_ARCH_V CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_I3C_74000110   IMG Activity: UBB_BD_ARCH_ADDCHECK CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_PNE_45000160   (empty) CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000009   IMG Activity: CRMV_MPK_APP CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000012   IMG Activity: CRMV_MPK_ATTR CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000013   IMG Activity: CRMV_MPK_CAT CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000015   IMG Activity: CRMV_CT_CONV CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000017   IMG Activity: CRMV_PLNK_KIND CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000018   IMG Activity: CRMV_POOL_ID CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000019   IMG Activity: CRMV_PTYPE CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000020   IMG Activity: CRMV_UBB_OUT_CHA CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000023   IMG Activity: CRMV_UBB_ORIGIN CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000024   IMG Activity: CRMV_UBB_TRANSAC CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000025   IMG Activity: CRMV_UBB_EST_PRO CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000026   IMG Activity: CRMV_UBB_EST_SEO CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000027   IMG Activity: CRMV_UBB_EST_SEQ CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000029   IMG Activity: CRMV_UBB_OUT_SEO CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000030   IMG Activity: CRMV_UBB_OUT_SEQ CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000031   IMG Activity: CRMV_UBB_READ_PL CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000032   IMG Activity: PRCV_COND_PURP CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000037   IMG Activity: CRMV_UBB_VAL_RUL CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000038   IMG Activity: PRCV_CONDPURP CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000041   IMG Activity: Usage Assignment CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000047   IMG Activity: UBB_BDHDCPREQ CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000051   IMG Activity: CRM_MPK_BADI CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000052   IMG Activity: CRM_UBB_REMINDER_SND CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000053   IMG Activity: CRM_UBB_ESTIMATION CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000054   IMG Activity: CRM_UBB_VOL_I_BADI CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
S_XBM_09000057   IMG Activity: CRMV_MPK_APP_GRP CRM-BTX-CTR-UCO   CRM   BBPCRM  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62