SAP TCodes in Module FI-RL(Retail Ledger) (Retail Ledger)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
RETAIL_ACTIVATE   Retail Ledger: Activation FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_BLOCK   Retail Ledger: Block Company Codes FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_GB01   Retail Ledger: Post Document FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_GCU1   Retail Ledger: Transfer Data from FI FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_GCU3   Retail Ledger: Transfer CO Act. Data FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_GCU6   Retail Ledger: Transfer CO Plan Data FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_GVTR   Balance C/F Retail Ledger FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_ITEMS   Line Items Retail Ledger FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_SUBPOST   Retail Ledger: Allow Subsequent Post FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_TOTALS   Retail Ledger:Display Totals Records FI-RL   FI   EA-FIN  
RETAIL_VERSIONS   Retail Ledger: Block Company Codes FI-RL   FI   EA-FIN  
RTDE   Retail Ledger: Del. Transaction Data FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000971   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000972   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000974   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000975   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000976   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000977   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000978   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000979   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000980   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000981   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000982   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_ALN_01000983   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
S_PLN_16000291   (empty) FI-RL   FI   EA-FIN  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62