SAP TCodes in Module FIN-BAC-INV(Inventory Accounting) (Inventory Accounting)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
FAIB01   Rule Administration FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIB02   Build Intermediate Layers FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIB03   Balance Sheet Valuation FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIB04   Market Prices FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIB05   Balance Sheet Values by Account FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIB06   Display Intermediate Layers FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIB07   Display Current Rules FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIP04   GR/IR Clearing FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIP05   Calculation of Actual Overhead FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIP06   WIP Clearing FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIP07   Target Cost Calculation FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIR01   Inventory Accounting: Line Items FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIR03   Inventory Accounting: Document Displ FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIR06   Plan/Tgt/Actual Comparison - Orders FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIR07   Overview: Valuated Inventory FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIV01   Price Release FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIV02   Change material prices FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIV03   Display Material Prices FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIV04   Price Comparison FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIV05   Display History for Material Prices FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
FAIV06   Debit/Credit Material FIN-BAC-INV   FIN   SEM-BW  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62