SAP TCodes in Module FIN-SEM-CPM-BSC(Balanced Scorecard) (Balanced Scorecard)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
UMB_ADMIN   Balanced Scorecard Monitor FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_ADMIN1   Balanced Scorecard Monitor FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_AH   Scorecard Aggregation Hierarchy FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_BC_OB   Objective (Objective Template) FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_BC_PE   Perspective (Strategy Template) FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_BC_ST_NAV   Delivered Strategies FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_BSC_BWUPDT   Update BW Master Data FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_CM   Performance Overview FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_CO100   Common Objectives FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_CUST   Scorecard Design FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_CUST_WEB   Balanced Scorecard Wizard FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_EBB   Briefing Book Designer FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_GS100   Value Fields FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_GS105   Status & Score FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_LAUNCHPAD_WEB   Balanced Scorecard Launchpad FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_MM   Mass Maintenance FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_OB   Objective FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_OFL   Balanced Scorecard Download FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_PE   Perspective FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_PRES   My Balanced Scorecard FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_PRES1   Balanced Scorecard FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_PRES_WEB   Balanced Scorecard FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_PRINT   Balanced Scorecard Reports FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_PTTRANS   Transport of Templates FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_SC   Scorecard Design FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_ST104   Strategy Categories FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_ST_MAP   Strategy Map FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_ST_NAV   Strategies FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_ST_VIEW   Strategy Template FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_ST_VIEW_CLIENT   Strategy Template: Current Client FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_UP100   Substitute FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
UMB_XML_UP   XML Scorecard Upload FIN-SEM-CPM-BSC   FIN   SEM-BW  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62