SAP TCodes in Module PA-PA-DK(Denmark) (Denmark)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
PC00_M09_DELM1   RPCDELM1 PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_DIFM0   RPCDIFM0 PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_FM2M0   Consisteny Check for PBS Wage Types PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_FSTM0   ?RPLFSTM0 PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_ICPM0   Copy Wage Types for Diff. Display PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_MSTM0   Master data PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_PBTM0   Create Test File PBS Wage Types PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_PSTM0   ?RPUPSTM0 PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
PC00_M09_RPUFERM0   Find Inactive Employees PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
RP09_LOAN_INIT   Loans: Initialization (IT3,VIEKN) PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
S_PH0_48000231   (empty) PA-PA-DK   PA   SAP_HRCDK  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62