SAP TCodes in Module QM-PT-FA(Failure Mode and Effects Analysis) (Failure Mode and Effects Analysis)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
PLMC_FMEA_SFAC_AQN   Field Selection: FMEA List Items QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
PLMC_FMEA_SFAC_COR   Field Selection: FMEA Measure QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
PLMC_FMEA_SFAC_FMA   Field Selection FMEA QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
QM_FMEA   FMEA Cockpit QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
QM_FMEAMONITOR   FMEA Monitor QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
QM_FMEA_DISPLAY   Display FMEA QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
QM_FMEA_RESIDENCE   FMEA: Determine Residence Duration QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000216   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000217   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000218   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000219   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000221   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000222   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000424   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000516   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000521   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000522   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000523   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_AER_95000524   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_E36_82000245   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_E36_82000255   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_EE5_50000164   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_PRN_53000036   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
S_PRN_53000258   (empty) QM-PT-FA   QM   EA-APPL  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62