SAP TCodes in Module SD-SLS-RE-SR(Sales Returns) (Sales Returns)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
/BEV1/91000115   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000116   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000117   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000118   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000120   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000121   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000122   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000123   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000186   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/91000188   IMG SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/SR0   Enter Sales Returns Analysis SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/SR1   Display Sales Returns Analysis SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
/BEV1/SR2   Sales Returns Orders List SD-SLS-RE-SR   SD   EA-APPL  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62