SAP TCodes in Module PE-RPL(Room Reservation Management) (Room Reservation Management)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
PO16   Maintain Services PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PP30   SAP Room Reservation Management PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PP32   SAP Room Reservations: Services PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PVF1   Maintain Location PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PVG3   Maintain Room PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PVH2   Maintain External Person PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PVR1   Maintain Room Equipment PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PVU1   Maintain Company PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
PY01   Adopt T77R* from release note 20.A PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004203   IMG Activity: SIMG_OHP4RFC PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004270   IMG Activity: OHP4_0200 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004277   IMG Activity: OHP4_0360 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004284   IMG Activity: OHP4_0270 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004294   IMG Activity: OHP4_0251 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004306   IMG Activity: OHP4_0240 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004311   IMG Activity: OHP4_0250 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004331   IMG Activity: OHP4_0252 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004335   IMG Activity: OHP4_0230 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004342   IMG Activity: OHP4_0260 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004376   IMG Activity: OHP4_0185 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004384   IMG Activity: SIMG_OHP4OY05 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004395   IMG Activity: OHP4_0300 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61004399   IMG Activity: OHP4_0340 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005032   IMG Activity: SIMG_OHP4RFC PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005035   IMG Activity: OHP4_0190 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005081   IMG Activity: SIMG_OHP4OOSB PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005083   IMG Activity: SIMG_OHP4OOSP PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005085   IMG Activity: SIMG_OHP4OOPR PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005088   IMG Activity: SIMG_OHP4OOAU PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005091   IMG Activity: SIMG_OHP4OOSF PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005099   IMG Activity: OHP4_0360 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005105   IMG Activity: OHP4_0270 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005110   IMG Activity: OHP4_0251 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005115   IMG Activity: OHP4_0250 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005117   IMG Activity: OHP4_0253 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005120   IMG Activity: OHP4_0252 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005124   IMG Activity: OHP4_0230 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005127   IMG Activity: OHP4_0260 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005129   IMG Activity: OHP4_0330 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005132   IMG Activity: SIMG_OHP4NR PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005138   IMG Activity: SIMG_OHP4PV PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005142   IMG Activity: SIMG_OHP4OOLE PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005147   IMG Activity: OHP4_0185 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005150   IMG Activity: OHP4_0320 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61005417   IMG Activity: SIMG_OHP4OOFK PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007311   IMG Activity: SIMG_OHP4OOMA PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007318   IMG Activity: SIMG_OHP4UU PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007332   IMG Activity: OHP4_0200 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007340   IMG Activity: OHP4_0240 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007353   IMG Activity: SIMG_OHP4OOMT PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007364   IMG Activity: SIMG_OHP4OY05 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007365   IMG Activity: OHP4_0300 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
S_AHR_61007367   IMG Activity: OHP4_0340 PE-RPL   PE   SAP_HRGXX  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62